utsteinkloster logo UtsteinKlosterHotell175x110 Fjordbris hotell
watoto liten.jpg-for-web-small Watoto tilbyr en helhetlig omsorg til foreldreløse og sårbare barn og kvinner i Afrika. Arbeidet ble startet som en respons til de mange lidelsene som er forårsaket av krig og sykdom.
Aktive Fredsreiser logo hoyre-lo Aktive Fredsreiser formidler holdningsskapende tematurer og dokumentasjonsreiser.Deres dokumentasjonsreiser for skoleungdom gir innsikt i hva somskjedde under andre verdenskrig, men trekker også linjene til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om menneskerettigheter, fred og forsoning.
Logo intro- liten Intro ønsker å være en kirke for dem som ikke er så vant til å gå i kirken Menigheten ønsker å introdusere mennesker for Jesus Kristus og bygge et varmt fellesskap der alle typer mennesker føler seg hjemme, får blomstre og leve for en hensikt større enn seg selv.Intro ble startet i 2002 i Sandnes og har i dag møter i Sandnes, Stavanger, Egersund og Drammen hver søndag.Visjonen til menighetener «Å forandre vår verden ved å være en sunn, relevant og Kristus-sentrert kirke i stadig vekst, som hjelper mennesker til å elske Gud, elske mennesker og elske livet.» For mer info se www.intro.co.

KONTAKT

Finnøy Buss AS
4160 Finnøy
Org.nr. 980 640 140
Tlf.: 51 71 08 40
Vakttlf.: 51 71 08 40
Nettsted: www.finnoybuss.no

Ta kontakt med oss for en uforpliktende pris på skreddersydde turer!

Våre Kunder sier

Takk for flotte turer med glimrende opplegg
Kari Olsen

Facebook