Generelle vilkår, påmeldings/pakketurer:

Finnøy Buss forplikter seg til å gjennomføre turen etter oppsatt program, så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser ss. krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnatting eller annet og evt. avlyse turen. Finnøy Buss as kan også avlyse turen dersom det blir for få påmeldte og skal det bestemmes i god tid før avreise og de påmeldte informeres omgående. Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende 8 – 10 måneder før avreisedato. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering eller lignende, forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter osv.

Bestilling og betaling:
Påmelding til Finnøy Buss as på telefon, med e-post eller brev. Postadresse: 4160 Finnøy, tlf. 51 71 08 40. Ved bestilling betaler den reisende et depositum på kr. 1.000,- I spesielle tilfeller kan depositum være større. Depositumet må betales senest 7 dager etter fakturadato og blir fratrukket sluttbeløbet når det blir fakturert. Betalingsfrister må overholdes. Ved avbestilling tilbakebetales depositum minus et gebyr på 300,- kr. Ved høyere depositum er gebyret 1/3 del av depositumet. Om den reisende lar være å betale depositum – regnes dette ikke som avbestilling. Den må skje muntlig eller skriftlig til Finnøy Buss as sit kontor.

Avbestilling:
Ved avbestilling refunderes innbetalt beløp etter følgende regler:
• Avbestilles turen innen 8 uker før avreisedato, trekkes kun et gebyr på kr. 300,-.
• Avbestilles turen mellom 8 og 2 uker før avreisen, tilbakebetales ikke depositum.
• Ved avbestilling mellom 2 uker (14 dager) og 5 arbeidsdager før avreise, kreves det 50% av turprisen.
• Avbestilles turen mindre enn 5 dager før avreise, eller ved manglende fremmøte avreisedagen, kreves 100% av turprisen inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.
• For noen spesialturer og flyturer kan det gjelde andre frister!

Reiseforsikring:
Alle som reiser utenlands må ha reiseforsikring. Har du privat årsforsikring bør du sjekke om dekningen er fullgod for din reise. Ta kontakt med dit forsikringsselskap. Også om du ønsker avbestillingsforsikring, den ligger ofte inne i reiseforsikringen. Vi anbefaler også reiseforsikring i Norge. Husk å ta med forsikringsbevis på turen. Ta også med Europeisk helsetrygdekort som du får på dit trygdekontor.

Pass og reisedokumenter:
På turer i Norge eller Norden trenger du ikke pass. I Europa er det heller ikke pass-plikt lenger. Men her trenger du passet som legitimasjon. Du må derfor ha med pass på turer både til Europa og andre verdensdeler. Husk også at passet må være gyldig minst 6 mnd. etter hjemkomst. Den reisende er ansvarlig for å ha med nødvendige reisedokumenter (billett, pass, forsikringsbevis osv.) og arrangøren kan avvise vedkommende hvis disse ikke er medbrakt.

Spesialmat:
Ta kontakt med oss hvis du trenger spesialmat (diabetes, glutenfri, osv.). Ved sen henvendelse kan det bli ekstra kostnad på kr. 100,- for å ordne spesialmat.

KONTAKT

Finnøy Buss AS
4160 Finnøy
Org.nr. 980 640 140
Tlf.: 51 71 08 40
Vakttlf.: 51 71 08 40
Nettsted: www.finnoybuss.no

Ta kontakt med oss for en uforpliktende pris på skreddersydde turer!

Våre Kunder sier

Takk for flott tur og god guiding på Grønland så vel som på Island. Beste helsing.
Målfrid og John

Facebook